Opsommingen op je website (webshop of salespagina)

Opsommingen op je website helpen je bij het overbrengen van een boodschap. Puntsgewijze opsommingen trekken de aandacht, maken het lezen gemakkelijk, vatten samen en zijn populair onder lezers. Je kunt opsommingen dus goed inzetten bij het overbrengen van je boodschap. Wees je echter bewust van de voorwaarden die een opsomming (en dus ook je boodschap) tot een succes maken.

Opsommingen als fixatiepunt

Wij mensen lezen niet echt, we scannen. Bij het scannen gaan onze ogen op zoek naar interessante aanknopingspunten die aanzetten tot verder lezen of actie ondernemen. Een opsomming is zo’n aanknopingspunt of ook wel fixatiepunt genoemd. 80% van de internetgebruikers springt dus met de ogen over een tekst heen. Ze volgen pagina, mail(ing) via een F-beweging. Op de afbeelding is een zgn. ‘heatmap’ te zien. De rode vlekken worden het meest bekeken, de gele en blauwe gebieden worden ook wel gezien maar minder goed bekeken. Handig om te weten, toch?

afbeelding: inferasolz

afbeelding: webdesign tutsplus.com

Opsommingen: waar moeten ze aan voldoen?

Bij elke opsomming is het van belang dat:

1. de opsommingspunten logisch volgen op de inleidende zin;
2. de juiste leestekens worden gebruikt;
3. het hoofdlettergebruik klopt;
4. je niet té veel opsommingen gebruik;
5. je opsommingen opvallen.

Ad 1 | Een belangrijke voorwaarde van goede opsommingen op je website is een inleiding. Een verhelderende regel die eindigt met een dubbele punt (:).

Ad 2 en 3 | Er zijn verschillende manieren (en dus géén vaste regels) om puntsgewijze opsommingen op je website weer te geven. Het hangt er om te beginnen van af of de opsomming uit hele zinnen bestaat of uit losse delen. Als richtlijn kun je uitgaan van de volgende opties:

  • Als je kiest voor hele zinnen, eindigt de inleidende zin met een dubbele punt en begint elk onderdeel van de opsomming met een hoofdletter en eindigt met een punt (of vraag- of uitroepteken).
  • Kies je voor delen van zinnen, dan volgt na de dubbele punt een kleine letter en eindigt het met een puntkomma (;). Het laatst genoemde punt sluit de opsomming af en beëindig je met een punt.
  • Als de delen van een opsomming uit één enkel woord of een klein groepje woorden bestaan, kunnen de leestekens helemaal weggelaten worden. Voor je website of landingspagina is dit de meeste gebruikte optie.

Ad 4 | Het aantal opsommingen. Noem er minimaal 3 en maximaal 7 en zet de sterkste punten boven en onderaan in de opsomming. Blijkbaar zijn we geneigd over de tussenliggende punten heen te lezen.

Ad 5 | Geef ze een opvallende positie en laat ze in het oog springen. Opsommingen zijn populair onder lezers. Geef ze daarom een opvallende positie, desnoods in kleur of met een kader erom. Denk maar eens het opsommen van USP’s (Unique Selling Points) of UBR’s (Unique Buying Reasons). Die nemen vaak een prominent plek in (zeker bij landingspagina’s) en hebben dan geen standaard streepjes of bullet points. Je ziet daar zorgvuldig gekozen, vaak contrasterende kleuren en opsommingstekens. Wat het ook altijd goed doet: groene vinkjes. Deze worden namelijk geassocieerd met goed en/of goedgekeurd zijn.

Website check

Wil je dat wij eens onbevangen naar je website of landingspagina kijken? Vraag dan de website check aan.

Ik wil graag meer over webteksten weten:

14 + 5 =

Geen zorgen, je krijgt geen nieuwsbrieven. Meer informatie over het gebruik van gegevens vind je in onze privacyverklaring.